Förändringar i vegetation och fågelfauna på Karups ängar.

Klingavälsåns naturreservat i Malmöhus län avsattes 1968. Under sommaren 1970 genomfördes en växtekologisk dokumentation av reservatets södra del (Larsson 1971). Samma år samt 1971 ut­fördes även en ornitologisk undersökning, varvid en särskild provyta på Karups ängar studerades noggrant (Larsson 1972). Sedan 1972 genomförs genom skogsvårdsstyrelsens i Malmöhus län försorg skilda åtgärder för att bevara och förbättra områdets kvaliteter för fågelfaunan, främst vadarfåglar. Syftet med undersökningarna 1978 har varit att upprepa 1970 års botaniska och ornitologiska undersökningar för att om möjligt fastställa de effekter som vidtagna skötselåtgärder eventuellt givit upphov till.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1984
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1010&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss