Vägen till naturen i Skåne.

Det omväxlande skånska landskapet utgör en rik källa till natur­upplevelser och rekreation. Alla svenska naturtyper utom fjäll är representerade. Geologiskt och klimatiskt tillhör landskapet lika mycket Mellaneuropa som Skandinavien, vilket förklarar naturens särart och stora variation. De värdefullaste naturområdena i Skåne ingår i den gemensam­ma naturvårdsplan som de båda skånelänsstyrelserna utarbetat. Planen är främst ett handlingsprogram för arbetet med att åt framtiden bevara skånsk natur. Den utgör samtidigt det viktigaste underlaget för hänsynstagande till naturvårdens intressen i allt planeringsarbete. Mycken information kan också hämtas av en naturintresserad allmänhet, som önskar söka sig ut i skånsk natur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1983
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Friluftsliv
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1040&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss