Utvärdering av verksamheten med försöksreservatet för kronhjort i Skåne 1971-1982

Den skadegörelse på skog och gröda som vållas av kronhjortar i Skåne har länge utgjort ett betydande problem. Samtidigt har det framstått som önskvärt från både vetenskaplig och allmän naturvårdssynpunkt att den skånska kronhjorten bevaras i sin ursprungliga miljö. Detta medförde att riksdagen på förslag från en utredning beslutade inrätta det sk försöksreservatet för kronhjort i Skåne fr om den 1 januari 1971. Målsättningen med reservatet var att bevara en fritt levande stam av kronhjort, samtidigt som de skador hjortarna åsamkade markägarna skulle kunna ersättas av statsmedel. Ansvaret för förvaltningen av reservatet har närmast åvilat den sk kronhjortsnämnden i Malmö­hus län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1983
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1037&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss