Myrar i Kristianstads län. En översiktlig naturvårdsinventering av länets torvmarker.

I Kristianstads län finns mellan 20 000 och 25 000 ha torvmark med ett torvdjup av 40 cm eller mer. Länets torvtillgångar har tidigare utnytt­jats som bränsle främst under första och andra världskrigen. Torven har nu återigen blivit aktuell för energiproduktion. För att få överblick av länets torvtillgångar gav länsstyrelsen Sveri­ges Geologiska Undersökning (SGU) i uppdrag att inventera torvmarkerna i länet (större än 20 ha). I december 1981 redovisades rapporten "Över­siktlig torvmarksinventering i Kristianstads län". Den grundar sig hu­vudsakligen på uppgifter från SGU:s torvarkiv samt vissa fältundersök­ningar som SGU utfört. Rapporten innehåller uppgifter främst av intres­se för exploatering såsom torvmarkernas läge, areal, medeldjup och humifieringsgrad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1983
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1028&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss