Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hotade orkidéarter i Skåne.

Föreliggande inventeringsrapport bygger på en systematisk undersök­ning av äldre växtplatser för Skånes sällsyntaste orkidéarter under 1981 och 1982. Arbetet började som ett projektarbete på biologlin­jen vid Lunds universitet och har sedan drivits på uppdrag av läns­ styrelserna i Kristianstads och Malmöhus län. Målet har varit att dokumentera de kvarvarande lokalerna genom en be­ståndsuppskattning och kort vegetationskarakteristik, samt att ge en bild av arternas tillbakagång, deras nuvarande status i vårt landskap och de hot som de är utsatta för. Rapporten behandlar åtta av inven­teringsarterna. De har alla det gemensamt att de ännu inte är akut hotade, men i framtiden riskerar att bli det. Därför är behovet av denna typ av dokumentation särskilt stort för dem.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1983
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1046&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss