Stranderosion vid Espet i Hanöbukten.

Föreliggande undersökning om stranderosion vid Espet söder om Åhus hamn i Hanöbukten har tillkommit på initiativ av länsstyrelsen. Från markägare har framförts åsikter om att erosionen skulle kunna bero på mänskliga ingrepp i Hanöbukten, som skulle ha förändrat strandmaterialbalansen. Härvid har särskilt utbygg­naden av inloppet till Åhus hamn och sekundäreffekter av ut­släpp från Nymölla anförts som möjliga orsaker. Såväl Läns­styrelsen som Naturvårdsverket har dock bedömt att erosionen med största sannolikhet är ett resultat av naturliga proces­ser. Med hänsyn till områdets värde för rekreation har dock Länsstyrelsen bedömt att en mindre utredning borde utföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1982
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1058&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss