Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klingavälsån. Vattenundersökningar 1980.

Med anledning av uppgifter om död bland betesdjur vid Klingavälsån sommaren 1979 som följd av vattenförorening lät länsstyrelsen i Malmöhus län verkställa vattenprovtagningar vid två tillfällen (augusti och sep­tember 1979). Kontrollverksamhetens om­fattning fastställdes och riktlinjer drogs för en inventering av jordbrukets och den övriga glesbebyggelsens avloppsförhållanden inom avrinningsområdet. Föreliggande rapport är en kortfattad presentation av undersökningsre­sultaten och baseras på en sammanställning och bearbetning av undersök­ningsresultaten, som utförts av Scandiaconsult på länsstyrelsens upp­drag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1980
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1070&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss