Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hagestad naturreservat.

Syftet med undersökningarna har varit att kartlägga vegetatio­nen inom Hagestads naturreservat och att beskriva områdets vik­tigaste vegetationstyper. Successionsförhållanden har ägnats särskild uppmärksamhet, främst inriktad på studier över skilda trädslags föryngring inom olika delar av reservatet. Dessutom har anordningar för rekreation och friluftsliv inventerats. Huvuddelen av fältarbetet utfördes under senhösten 1974 och sommaren 1975, med mindre kompletteringar under våren och som­maren 1976.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1980
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1077&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss