Våtmarker i Malmöhus län.

Vattnet spelar en mycket väsentlig roll för samhällets funktioner och för landskapet. Den förhållandevis rika tillgången på vatten vi har i vårt land har medfört att planering för hushållning med vattentillgångarna inte hittills har framstått som angeläget. Un­der senare år har emellertid det hårda utnyttajande av vattnett som skett på olika sätt genom föroreningsutsläpp, reglering av sjöar och vattendrag; torrläggning av kärr och mossar, utfyllnad av sankområden och märgelgravar medfört att framför allt i Skåne en hushållning med vattentillgångarna framstår som nödvändig. Tillsammans med naturvårdsplanen för Malmöhus län utgör den här redovisade rapporten ett underlagsmaterial för förslag till åtgärder, som kan vara påkallade för skydd, bevarande eller restau­rering av våtmarker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1979
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1083&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss