Kustområdet mellan Skäret och Svanshall. Vegetation och markhistoria.

Skäldervikskusten mellan Arild och Svanshall med sina klippstränder, rester av fäladsmarker, lövdungar och åkrar utgör ett av de värde­fullaste och mest omväxlande naturområdena i nordvästra Skåne. Natur­förhållandena ansluter till de som finns på Kullaberg och är intres­santa från markhistorisk synpunkt och för det rörliga friluftslivet. Trots en i vissa delar omfattande exploatering med fritidsbebyggelse har kuststräckan upptagits som synnerligen skyddsvärd i naturvårds­planen för Skåne och är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. I föreliggande rapport, som grundar sig på en översiktlig inventering utförd under en begränsad period sommaren 1977, beskrivs områdena mel­lan Skäret och Svanshall.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Friluftsliv
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1095&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss