Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kustområdet mellan Skäret och Svanshall. Vegetation och markhistoria.

Skäldervikskusten mellan Arild och Svanshall med sina klippstränder, rester av fäladsmarker, lövdungar och åkrar utgör ett av de värde­fullaste och mest omväxlande naturområdena i nordvästra Skåne. Natur­förhållandena ansluter till de som finns på Kullaberg och är intres­santa från markhistorisk synpunkt och för det rörliga friluftslivet. Trots en i vissa delar omfattande exploatering med fritidsbebyggelse har kuststräckan upptagits som synnerligen skyddsvärd i naturvårds­planen för Skåne och är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. I föreliggande rapport, som grundar sig på en översiktlig inventering utförd under en begränsad period sommaren 1977, beskrivs områdena mel­lan Skäret och Svanshall.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Friluftsliv
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1095&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss