Skånes sällsynta groddjur, En inventering.

Skyddet av vår fauna ingår som ett led i det allmänna natur­vårdsarbete som bedrivs här i landet. Situationen för de i Sverige förekommande grodarterna är till stora delar oviss. Någon sammanställning av deras utbredning har inte gjorts sedan 1958 (Gislen Kauri 1959). Förändringar i arternas utbredning kan därefter antas ha skett till följd av ändrad markanvändning, dränering mm. Skåne är speciellt intressant när det gäller groddjuren då sex av landets totalt tolv arter groddjur här har sin enda eller huvudsakliga förekomst. I syfte att kartlägga de skånska groddjurens, och då främst de sällsynta arterna, utbredning genomförde länsstyrelserna i Skåne en inventering. Det redovisade arbetet omfattar även ett större material insamlat huvudsakligen under åren 1960--1974.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1976
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1129&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss