Markinventering av landskapet kring Fyledalen.

Denna rapport omfattar text och kartor enligt punkt 2. Övrigt material förvaras på länsstyrelsens naturvårds­enhet. Uppdraget har utfärdats av länsstyrelsen i Malmöhus län i avsikt att: 1. Kartlägga markanvändningen m m för viktigare natur­vårdsområden 2. Få ett underlag för landskapsvårdande arbeten 3. Få ett underlag för åtgärder i avsikt att bevara om- råden av naturvårdsintresse. Arbetet bör även kunna användas vid behandling av dispen­ser från§ 19-förordnandet liksom vid planering av natur­reservat. Dessutom kan det fungera som visst underlag för en framtida regional markanvändningsplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1974
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Mark
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1160&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss