Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddsvärda naturområden i Kristianstad län.

Enligt muntligt givna direktiv har utredningsuppdra­get inneburit att verkställa en översiktlig inventering av sådana områden i länet, som bör säkerställas ur naturvårdssynpunkt. Fördenskull införskaffades snarast möjligt från Statens naturvårds­nämnd dess "Utkast till metodiska anvisningar för allmänna naturvårds­inventeringar", daterat 2/10 1964. Av detta framgick, att naturvårds­nämnden hade som målsättning att under en tioårsperiod söka säkerstäl­la de värdefullaste naturvårdsobjekten samt att nämnden indelade ar­betet härpå i tre led: inventering, planläggning och verkställighets­åtgärder. Det är alltså endast det första av dessa led, som utredningen gäller.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1966
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1196&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss