Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 17

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Region Skåne har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad tvätteriverksamhet på fastigheten Stafvre 6 i Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 31 maj 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Torsebro

Länsstyrelsen Skånes beslut den 18 april 2024 om bildande av naturreservatet Torsebro i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen,

205 15 Malmö senast den 17 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss