Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya tips för kommuner som drabbas av erosion och översvämning

Reflektion i sjö där man ser huset speglas uppochnedvänt i vattnet.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram nya kunskapsunderlag som ger skånska kommuner stöd i arbetet med klimatanpassning. Efter stormen Babet och vinterns översvämningar är det tydligt att klimatanpassning är en fråga också som angår alla skånska kommuner, inte bara kustkommunerna.

Möten med kommuner

Nyligen mötte Länsstyrelsen Eslöv, Höör och Hörby som drabbats hårt av översvämningar för att diskutera möjligheter i arbetet med klimatanpassning.

– Vi fortsätter gärna med liknande kommunmöten. Klimatanpassning är en stor och svår framtidsfråga för kommuner. Men vissa saker kan man göra med små medel. Det finns en del tips och trix som kommuner kan använda sig av, som att se över detaljplaner med outnyttjade byggrätter. Om de ligger på låglänt mark kan det finnas anledning att upphäva dem, säger Gerd Lundquist, klimatsamordnare på Länsstyrelsen Skåne.

Projekt för naturbaserade åtgärder

Länsstyrelsen Skåne deltar sedan några år tillbaka i EU-projektet Life Coast Adapt, som går ut på att testa naturbaserade anpassningsåtgärder på flera platser utmed Skånes kuster. I samband med det arbetet har nya kunskapsunderlag tagits fram.

– Målet var att underlagen främst skulle ge stöd för kustkommuner som drabbas av erosion. I mötet med kommunerna i Mellanskåne kunde vi notera att underlagen är användbara även för kommuner som saknar kust, och där problemen handlar om översvämningar snarare än erosion, säger Gerd Lundquist.

Möjligheter med planering

I en ny ärendepolicy för stranderosion pekar Länsstyrelsen på vikten av att arbeta med de möjligheter som finns i kommunala planerna. En vägledande översiktsplan med markerade riskområden är ett starkt stöd för att inte ge förhandsbesked i olämpliga lägen.

Framtida skyddsåtgärder

I en översiktsplan kan man också peka ut områden som behövs för framtida skyddsåtgärder.

– Det är extra angeläget i Skåne, som har mycket kust och i princip helt saknar landhöjning, till skillnad från övriga landet. Det gör oss mer utsatta när havsnivåerna höjs. Dessutom är Skåne det län som är mest exploaterat vid kusterna. Närmare hälften av ytan 300 meter från strandlinjen är exploaterad, säger Gerd Lundquist.

Fakta:

Life Coast Adapt är ett projekt som leds av Region Skåne och genomförs i samarbete med Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner samt Helsingborg stad, Lomma kommun och Ystads kommun

Här kan du ta del av de nya kunskapsunderlagen:

Ärendepolicy avseende stranderosion längs Skånes kust | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Rapport: Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Användarguide: Karta – lämplighetsanalys för klimatanpassningsåtgärder längs Skånes kust | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss