Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapport ger ny bild av översvämningarna i Kävlingeån

Länsstyrelsen Skånes logotyp

En rapport från Sydvatten som Länsstyrelsen har begärt in ger en ny bild av översvämningarna i Kävlingeån. Tappningen från Vombsjön var väsentligt lägre än vad tidigare beräkningar visat.

Tappningen orsakade inte översvämning

Enligt rapporten var det inte tappningen från Vombsjön som orsakade översvämningarna. De hade skett ändå. Översvämningarna till och med fördröjdes med något dygn eftersom Sydvatten hade sänkt nivån i Vombsjön som därmed kunde buffra inflödande vatten.

Det var den 25 januari som SMHI utfärdade en röd varning för höga flöden i Kävlingeån och en orange varning för översvämningar. Kvällen före hade Sydvatten noterat att flödena till Vombsjön var extrema och hade anmält till Länsstyrelsen Skåne att det var nödvändigt att öka tappningen från Vombsjön för att undvika ett dammbrott.

Tappningsvillkoren överskreds inte

– Eftersom bolaget anmälde en ökad tappning med mer än vattendomen medger, begärde vi på Länsstyrelsen in en skrivelse från Sydvatten. Den har vi nu fått in, och den visar att bolaget sannolikt inte överskred tappningsvillkoren. Det var så mycket vatten nedströms i Kävlingeån att det blev bakåtdämning. Enligt rapporten från Sydvatten rann det ut ungefär lika mycket vatten från Vombsjön som det flödade in, säger Maria Nitare, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Flera orsaker till översvämningar

Rapporten visar att orsaken till översvämningarna beror på en kombination av faktorer. Kraftiga regn under vintern hade gjort markerna mättade. Uppströms Vombsjön låg stora mängder snö som snabbt smälte, samtidigt som det regnade kraftigt. Avrinningsområdet till Vombsjön utgör mindre än hälften av Kävlingeåns totala avrinningsområde. Översvämningarna nedströms berodde alltså till stor del även på vatten som inte hade med Vombsjön att göra.

Risk för snabba förlopp i utdikat landskap

Maria Nitare berättar att Länsstyrelsen nu kommer att skicka rapporten till berörda kommuner och aktörer för eventuella kommentarer.

– Kävlingeån rinner genom ett utdikat landskap där 90 procent av de gamla våtmarkerna har försvunnit. Så är det även uppströms Vombsjön. Rapporten visar att det leder till ökad risk för översvämningar, och för snabba förlopp vid extremväder. Här rörde det sig om nivåer motsvarande ett 100-årsflöde, som inte SMHI:s modelleringar fångar in. En slutsats från Länsstyrelsens sida är att kommunerna behöver arbeta mer med klimatanpassning.

Här kan du ta del av Sydvattens rapport Pdf, 11.3 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss