Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 15

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Svea Solar Utility Development AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av solcellspark samt tillhörande infrastruktur, anläggningar och kringutrustning på fastigheterna Mossarp 1:99 och Högseröd 11:7, 1:45, 10:9 i Eslövs kommun samtNorrto 14:3 i Hörby kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra si g ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 16 maj 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Blekinge Bioprodukter AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till behandling av icke-farligt avfall för produktion av gödnings- och bränslepellets på fastigheterna Skärpinge 2:2, 2:4 och 2:5 i Karlshamns kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 17 maj 2024

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 4 april 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Evefarm AB förlängd igångsättningstid till senast 5 år efter tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling på fastigheten Ingelstorp 41:24 i Ystads kommun har fått laga kraft. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss