Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationella Romadagen 8 april

Romska flaggan

På Länsstyrelsen Skåne hissar vi den romska flaggan idag. Det gör vi för att uppmärksamma den Internationella Romadagen. Den firas för att minnas den första världskongressen med romska organisationer som hölls i London den 8 april 1971. Förenta nationerna (FN) erkände romerna som ett världsfolk vid denna kongress.

Se en animerad film om Internationella Romadagen: Internationella romadagen - Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Arrangemang i Skåne i samband med Internationella Romadagen

Södra Folkhögskolan Helsingborg, i samarbete med Helsingborgs stad och flertalet lokala föreningar, arrangerar en festival för att fira romernas dag. Festivalen kommer att vara fylld med kultur, utbildning och festligheter tillägnad den romska gemenskapen. Evenemanget börjar kl.16.00

Om evenemanget i Hlesingborg Länk till annan webbplats.

Romskt informations- och kunskapscenter håller öppet hus mellan kl.12:00-14:00 med bokuppläsning, fika och mingel. Läs mer här Länk till annan webbplats.

På Oxiebiblioteket i Malmö är det författarbesök, musik, dans och fika mellan kl.15.00-18.00.

Om evenemanget på Oxiebiblioteket Länk till annan webbplats.

Romer i Sverige

Sedan 1999 är romerna en av Sveriges fem nationella minoriteter tillsammans med samer, tornedalingar, judar och sverigefinnar. Till Sverige tros de första romerna ha kommit under tidigt 1500-tal. Idag uppskattas romska befolkningen i Sverige till mellan 50 000 och 100 000 personer som tillhör ett flertal olika grupper. Det romska språket romani chib används i ett tjugotal olika varianter i Sverige.

Genom historien har romerna varit utsatta för hat, förtryck och diskriminering från stat och allmänhet i Sverige och i Europa. Exempelvis dröjde det ända till 1959 innan romer fick rösträtt och rätt till utbildning i Sverige. Romerna i Sverige har drivit och driver fortfarande en hård kamp för att få tillgång till samma rättigheter som den övriga befolkningen men också för att samtidigt kunna behålla och utveckla kultur, och språk och identitet.

Om romer och romsk historia Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skånes arbete med nationella minoriteters rättigheter

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner och regioner i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken och Romer utgör en av Sveriges fem minoritetsgrupper. Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om arbetet med Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länsstyrelsen sammankallar ett regionalt nätverk för tjänstepersoner från kommunerna och regionen som arbetar med frågor som gäller de nationella minoriteternas rättigheter. Nätverket är ett forum för lärande och erfarenhetsutbyte med syfte att förstärka förmågan att arbeta med nationella minoriteters rättigheter på lokal och regional nivå.

I samarbete med Region Skåne har Länsstyrelsen sedan 2022 ett samrådsförfarande med samtliga nationella minoriteter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss