Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svaneholm föreslås bli naturreservat

svaneholms slott med sjön i förgrunden

Foto: Gunilla Davidsson Lundh, Länsstyrelsen Skåne

Svaneholm är ett av Skånes mest uppskattade och välbesökta naturområden. Nu är det på väg att bli ett naturreservat.

Länsstyrelsen Skåne har för avsikt att bilda ett naturreservat på Svaneholms slotts ägor, vilket innebär att sjön och den omgivande skogen skyddas. Nu vidtar en remissrunda, innan ett beslut kan fattas.

– Många tror kanske att Svaneholms slottspark redan är ett naturreservat. Det finns visserligen tre andra naturreservat i närheten, men det är först nu som Svaneholmssjön och skogsområdet omkring sjön kan få ett långsiktigt skydd, säger Gunilla Davidsson Lundh, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Att långsiktigt säkra Svaneholm som ett område för rekreation och friluftsliv är ett av syftena med naturreservatet. Men det handlar också om att skydda, vårda och återställa natur- och kulturmiljöer och att bevara biologisk mångfald.

– I området finns flera av landets fladdermusarter, en rik svampförekomst och ett bestånd med flera hundra år gamla träd. Parkmiljön är i sig ett fint exempel på 1800-talets naturromantik, där sjön är central. Från flera platser i parken finns siktlinjer som riktar fokus mot sjön och slottet. berättar Gunilla Davidsson Lundh som påpekar att Svaneholms gods är en av landets mest betydelsefulla platser vad gäller jordbrukshistoria.

Friherre Rutger Macklean var ägare till Svaneholms slott mellan 1782 och 1816. Han införde enskiftet som reformerade jordbruket i hela Sverige när det spreds över landet, vilket ökade skördarna och utvecklade välståndet. Macklean hade planer på att skapa en engelsk landskapspark kring slottet. Planerna förverkligades först av nästa ägare, men de allra äldsta av de resliga ekarna runt Svaneholm planerades redan på Rutger Mackleans tid.

I dag ägs slottet av något så ovanligt som en andelsförening, som i sin tur står Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening nära. Hembygdsföreningen fick på 1930-talet möjlighet att köpa Svaneholm och skapade ett museum i slottet. Sedan 1935 har andelsföreningen sålt över 40 000 andelar à 30 kronor stycket.

– Det känns väldigt bra att kunna göra en så här omtyckt plats till ett naturreservat. Förhoppningen är att beslutet träder i kraft senare i vår och att vi ska kunna ha en invigning i höst, säger Gunilla Davidsson Lundh.

Här kan du ta del av förslaget till beslut Pdf, 922 kB.

Här kan du ta del av skötselplanen Pdf, 234.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss