Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 12

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 14 mars 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Air Liquide Gas AB tillstånd enligt miljöbalken för produktion av syrgas på del av fastigheten Rävabygget 4:1 i Karlshamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 14 mars 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Preem AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad lagring och hantering av avfallsoljor, anläggning av ny bilinlastningsplats samt lagring och hantering av spolvatten från lasttankar på fartyg på fastigheterna Planteringen 1:17 m.fl. i Helsingborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Karlaby mosse i Simrishamns kommun. Handlingarna berör följande fastigheter: Karlaby 6:13, 13:1, 14:11 och Gladsax 133:6 i Simrishamns kommun och innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut 2024-03-13 om bildande av naturreservatet Karlaby mosse i Simrishamns kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 30 april 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. De finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss