Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 9

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 22 februari 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Karlshamns Energi Vatten AB slutliga villkor avseende slamflykt och desinfektion för Sternö avloppsreningsverk på fastigheten Karlshamn 8:44 i Karlshamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Övraryd i Östra Göinge kommun. Handlingarna berör följande fastighet: Övraryd 1:6 och oregistrerad samfälld väg i Östra Göinge kommun och innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut 2024-02-21 om bildande av naturreservatet Övraryd i Östra Göinge kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 april 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. De finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss