Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservat på gång i Snogeholms strövområde

Snogeholms strövområde är ett av Skånes största friluftsområden. Men först nu är det på väg att bli ett naturreservat inom en del av strövområdet.

Snogeholms strövområde är både välkänt och välbesökt. Naturen är varierad: ädellövskog blandas med sandhedar, sjöar, hagar och barrskog. Snogeholm är ett gammalt godslandskap och mellan de tre sjöarna Snogeholmssjön, Sövdesjön och Ellestadssjön kan man vandra, fiska, bada, hyra båt och fågelskåda.

- Det är nog många som tror att det redan är ett naturreservat i Snogeholm, säger Johan Johnmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Men så är det inte. Ännu. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med markägaren OD Krooks donation i M-län med att bilda ett naturreservat i en del av strövområdet. Alla leder och anläggningar för friluftslivet blir kvar, enligt planerna.

Området är omkring 68 hektar stort och sträcker sig från besökscentrat i Grevevillan, ner till vägen mellan Assmåsa och Bellinga. Området rymmer både ädellövskog, kärrmad och betesmark och rymmer bland annat omkring 150 grova träd, en del flera hundra år gamla. Det är hemvist för en mängd hotade arter.

- Vi kommer att undersöka möjligheten att inom naturreservatet återväta kärrmaden för att öka områdets vattenhållande förmåga och därmed både minska risken för översvämning nedströms och för torka under sommaren, säger Johan Johnmark.

Länsstyrelsen har nu skickat ut förslaget på remiss till sakägare, föreningar och myndigheter. Förslaget finns också att läsa på länsstyrelsens hemsida. Beslut kan väntas under hösten 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss