Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Botanisk pärla i Visseltofta blir nytt naturreservat

Grönskande natur

Ravnarp kallas ibland för Göinges motsvarighet till Linnés Råshult. Foto: Johan Johnmark

Ravnarp utanför Visseltofta i Osby kommun är Skånes senaste naturreservat.

Kulturbygd

– Ravnarp är en botanisk pärla som kan beskrivas som Göinges motsvarighet till Linnés Råshult. Det är en kulturbygd med betesmarker omgivna av skog, där stenmurar och odlingsrösen berättar om att det tidigare varit ängs- och åkermark på betena, säger Johan Johnmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Initiativ från markägare

Initiativet kommer från en av markägarna i Ravnarp, John Forsberg, som föreslog Länsstyrelsen att bilda ett naturreservat på delar av hans mark. Länsstyrelsen konstaterade de höga naturvärdena i området och kontaktade därefter grannarna som även de ville ingå i naturreservatet. Ersättningar har nu betalats ut till markägarna.

– För mig som markägare är det otroligt glädjande att vi säkrar den här vackra naturen för framtiden, säger John Forsberg.

Betesmarker och slåtterängar

Området utgör en rest av det gamla kulturlandskapet. Här finns slåtterängar, betesmarker och ädellövskog. På ängarna växer bland annat ängsvädd, gullviva, smörboll och jungfru marie nycklar. De allt mer sällsynta fjärilarna mindre bastardsvärmare och metallvingesvärmare flyger i området.

– Länsstyrelsen kommer snart att ny hamla lindar och vi har satt upp starholkar för att hjälpa staren att öka i antal. Den klassas numera som sårbar av Artdatabanken, säger Johan Johnmark.

Parkeringsplats och led på gång

Framöver planerar Länsstyrelsen att anlägga en parkeringsplats och en naturled i området.

– Vi ska också försöka få till en invigning vid slåttern år 2024, säger Johan Johnmark.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss