Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gratis stöd till skånska kommuner om hedersrelaterat våld

Från och med den 1 oktober kommer Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner erbjuda kostnadsfria konsultationer rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Erbjudandet riktar sig till yrkesverksamma i de skånska kommunerna och sker inom ramen för satsningen Resurscentrum Heder Skåne.

- Det är ett värdefullt stöd för oss. Stödet innebär att vi kommer att kunna ha ett nära samarbete här i regionen och kan satsa mer på arbetet mot hedersrelaterat våld, säger Sara Håkansson, enhetschef Barn och familj på Arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun.

Beslutet om kostnadsfria konsultation gäller mellan 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024 och kommer att ges via Malmö Stad.

- Så här i början av satsningen ser vi att behovet av stöd till yrkesverksamma som möter barn och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck är stort samtidigt som kommunerna har ett ansträngt ekonomiskt läge. Många yrkesverksamma önskar också att få ökad kunskap och stöd kring hedersrelaterade frågor. Därför har Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner beslutat att avsätta medel för att erbjuda kostnadsfria konsultationer till yrkesverksamma i de skånska kommunerna, säger Alka Khanna, Länsstyrelsen Skåne.

Resurscentrum Heder Skåne är en myndighetsgemensam satsning mellan Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner, Region Skåne, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Satsningen syftar till att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck för att bidra till likvärdig och jämlik tillgång av stöd oavsett vistelseort i Skåne.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss