Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 8

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 16 februari 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Malmö kommun, Fastighets- och gatukontoret tillstånd enligt miljöbalken till avvattning av muddermassor och återförande av rejektvatten till Strandsjön på fastigheten Limhamn 156:33 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt