Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 7

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Geberit Production AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd prövotid avseende utsläpp till vatten från sanitetgodstillverkning på fastigheten Iföverken 15 i Bromölla kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 24 mars 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

SYSAV AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för mottagning av högst 3 000 ton farligt avfall och 30 000 ton icke-farligt avfall per år på fastigheten Gurkan 1 i Lunds kommun. Ansökan omfattar också användning av avfall för anläggningsändamål.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 24 mars 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 9 februari 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Jo Em Lantbruk i Häglinge AB förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med fjäderfä på fastigheten Ynglingarum 6:19 i Hässleholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss