Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 1

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 29 december 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Miljöfabriken 2000 AB tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet på fastigheten Oxie 26:1 i Malmö kommun.

Tillståndet avser årligt mottagande av maximalt 300 000 ton avfall, varav maximalt 9 000 ton farligt avfall. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt