Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08 maj 2024 klocka 09.00 - 12.00

Samverkan kring stadigvarande boende för våldsutsatta

Välkommen till en digital träff för fortsatt samverkan kring stadigvarande boende för våldsutsatta.

Flera kommuner i Skåne har sedan tidigare blivit beviljade medel från Socialstyrelsen för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende och för 2024 beviljades 13 skånska kommuner medel för fortsatt arbete.

Som ett led i utvecklingen av en fördjupad samverkan genomfördes den 26 januari en nätverksträff med syfte att undersöka hur en kommunöverskridande och länsgemensam samverkan kring stadigvarande boende kan organiseras. En arbetsgrupp tillsattes efter träffen och har sedan dess jobbat vidare med frågan. Följande träff syftar till att följa upp arbetet sedan sist och praktiskt arbeta med förutsättningarna för en fördjupad samverkan om stadigvarande boende för våldsutsatta.

Länsstyrelsen stödjer samverkan utifrån sitt samordningsuppdrag rörande mäns våld mot kvinnor.

Målgrupp

Träffen riktar sig särskilt till dig med ett samordningsuppdrag gällande kvinnofrid/familjefrid/våld i nära relation.

Under träffen

Arbetsgruppen för stadigvarande boende kommer berätta om hur arbetet fortlöpt sedan sist. Därefter kommer grupper formeras för att praktiskt arbeta med utformningen av överenskommelsen för en länsgemensam samverkan om stadigvarande boende för våldsutsatta.

Anmälan

Anmäl dig via mejl till Sanaz Charbaf

Var:
Digital träff
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
03 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss