Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

15 maj 2024 klocka 09.30 - 15.00

Läget för mänskliga rättigheter i Skåne – vad vet vi och vad gör vi med kunskapen?

Illustratration: Annefrid Sjöman

Välkommen till träff i kompetensplattformen för mänskliga rättigheter i Skåne.

Under 2024 granskar FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hur Sverige lever upp till konventionen. I kommitténs rekommendationer som kom i början av mars uttrycks oro för den svaga ställning som dessa rättigheter har i Sverige och att diskriminering är vanligt förekommande inom flera områden. Kommittén uttrycker bl.a. att mer behöver göras för att motverka diskriminering inom arbetslivet, på bostadsmarknaden och inom hälso- och sjukvården samt att minska skillnaderna mellan elevgrupper och skolor i Sverige och motverka effekterna av den ekonomiska utsattheten.

Fokus för denna träff är läget för mänskliga rättigheter i Skåne, särskilt de ekonomiska och sociala rättigheterna. På träffen kommer Länsstyrelsen presentera lägesbilder för mänskliga rättigheter som togs fram 2023. Utifrån dessa lägesbilder diskuterar vi:

  • Vilken kunskap har vi om olika gruppers tillgång till sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter?
  • Vad gör vi med den kunskapen idag?
  • Hur kan vi arbeta vidare med kommitténs rekommendationer?

Målgrupp för träffen är strateger eller samordnare i kommuner och andra offentliga organisationer, som arbetar med uppdrag inom mänskliga rättigheter, inklusive barnrätt och funktionsrätt, eller liknande områden. Det är även relevant för dig som är verksam inom områden som rör budget, strategi, verksamhetsutveckling och statistik. Civilsamhällesaktörer är varmt välkomna att delta.

Kompetensplattformen är ett forum för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Skåne. Plattformen syftar till att möjliggöra möten för lärande, erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning mellan olika aktörer som jobbar med mänskliga rättigheter i Skåne.

Antalet platser är begränsat. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att göra ett urval vid behov. Vi bjuder på frukost, lunch och fika.

 

Tid

Programpunkt

09.00

Registrering och fika

09.30

Välkommen, Länsstyrelsen Skåne

09.45

Lägesbilder om mänskliga rättigheter i Skåne

Länsstyrelsen presenterar Länsstyrelsernas lägesbilder för mänskliga rättigheter från 2023 samt Länsstyrelsen Skånes färska lägesbild som beskriver livsvillkor bland vuxna invånare i Skåne utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

10.45

Workshop

Genom en processledd workshop diskuterar vi övergripande mönster i lägesbilderna och om något sticker ut. Vi kommer också diskutera vad som saknas i lägesbilderna och vad vi kan göra med den kunskapen.

12.00

LUNCH

13.00

Workshopen fortsätter

14.00

FIKA

14.45

Summering och avslutning

15.00

Dagen avslutas

Var:
STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
26 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 april klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss