Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 apr 2024 klocka 09.00 - 12.00

Att bygga en gemensam kunskapsgrund för att barn och familjer ska få bästa stöd i praktiken

Pappa och son håller handen i skogen

Välkommen till ett seminarium där vi fokuserar på hur kunskap bäst kan omsättas till verkstad, hur kan kommunen organisera, styra och genomföra sina insatser så att barn, unga och familjer får bästa möjliga stöd. Ett särskilt fokus blir på att säkra förebyggande och tidiga insatser till föräldrar eftersom det riskerar att få en underordnad roll när det gäller barn och ungas utveckling.

Ett effektivt förebyggande arbete bör ta ett helhetsperspektiv på att adressera risk- och skyddsfaktorer för barn och ungas hälsa och välbefinnande. En kommun har rådighet över en stor del av samhällets resurser för att möta risk- och skyddsfaktorer för barn och unga men det förutsätter tvärsektoriellt arbete över förvaltningsgränser och professioner.

Seminariet kommer att fokusera på att bygga en gemensam kunskapsgrund att stå på för att underlätta att barn och familjer ska få bästa möjliga stöd i praktiken. Föräldraskapsstöd har en central funktion i helheten för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor. Seminariet kombinerar en kunskapsdel med workshops för att stärka kopplingen mellan teori och deltagarnas praktiska vardag.

Seminariumet arrangeras av Länsstyrelsen Skåne och RISE Social & Health Impact Center.

Målgrupp

Personer som arbetar med eller styr och leder arbete med föräldraskapsstöd i kommun, personal som möter barn och föräldrar i kommun.

09.00 Inledning

09.10 Kunskapspass – Hur kan vi räkna på och realisera värdet av insatser inom föräldraskapsstöd, brottsprevention och barns uppväxtvillkor?

(Detta pass erbjuds även digitala deltagare)

10.00 Paus

10.20 Workshop 1: Hur definierar vi i Malmö stads problem, orsaker och konsekvenser kopplat till att åstadkomma ett tvärsektoriellt förebyggande arbete för barn, unga och familjer?

11.05 Paus

11.15 Workshop 2: Vilka gemensamma mål för arbetet ska vi ha i Malmö stad och hur ska vi använda våra gemensamma resurser för att nå dit?

12.00 Avslut

Var:
22 april Kungsgatan 13 eller digitalt
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
16 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Delar av seminariet går att följa digitalt. Deltar du på plats eller digitalt? * (obligatorisk)
Delar av seminariet går att följa digitalt. Deltar du på plats eller digitalt?Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss