Ej verkställda beslut och domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2000

Några ej verkställda domar rörande LSS-insatser fanns inte i Östergötland vid årsskiftet 2000/2001. Antalet ej verkställda beslut är däremot enligt Länsstyrelsens bedömning fortfarande för många i länet även om en ordentlig minskning har skett mellan årsskiftena 1999/2000 och 2000/2001. Minskningen är 33 beslut eller drygt 20 %. En ökning kan noteras i tre kommuner sedan förra mätningen medan en minskning skett i fyra kommuner. Övriga kommuner har inte rapporterat några ej verkställda beslut i någon av mätningarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_7&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss