Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slutredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029)

Regeringen gav 2021 Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. I februari 2022 delredovisades uppdraget med fokus på vidtagna åtgärder samt en plan för det fortsatta arbetet. I denna rapport slutredovisas Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029). I rapporten konstateras bland annat att arbetet med att etablera hållbara strukturer och långsiktiga arbetssätt och genomföra gemensamma insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning behöver fortsätta. Det finns således behov av ytterligare erfarenhetsutbyte och fortsatt samverkan mellan myndigheter för att nå en hållbarhet i det fortsatta arbetet.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=222&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss