Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning narkotika 2023

Det regionala ANDT-rådet erbjöd samtliga länets kommuner att delta i mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten under 2016–2023. Under 2023 har tre provtillfällen genomförts vid ett eller flera avloppsreningsverk i länets kommuner med undantag för Söderköpings kommun som avstod att genomföra mätningar i år. Mätningarna visar att det finns spår av narkotika i samtliga deltagande kommuners avloppsvatten. Liksom föregående år är spår av cannabis vanligast förekommande men även spår av amfetamin och kokain återfinns i varierande omfattning i samtliga kommuner. Jämfört med förra årets mätning har antalet doser cannabis minskat i majoriteten av länets kommuner. Antalet doser amfetamin har ökat i flertalet reningsverk medan kokain fortsatt ligger relativt lågt i antal doser.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Människa
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=243&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss