Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stortapetserarbi i Östergötland – naturvård, utveckling och status

Stortapetserarbi Megachile lagopoda är i Sverige klassat som nära hotat (NT) och föremål för ett särskilt åtgärdsprogram. I Östergötlands län ansågs stortapetserarbiet under en längre tid vara utdöd, men återupptäcktes 2012. Sedan dess har Länsstyrelsen Östergötland kartlagt artens utbredning, uppskattat artens populationsstorlek och genomfört skötsel- och restaureringsinsatser. Stortapetserarbiets huvudsakliga födoväxt väddklint utgör en viktig födokälla för många blombesökande insekter. Livsmiljöerna för stortapetserarbi i Östergötland utgörs också ofta av kalktorräng med en rik och särpräglad kärlväxtflora. Insatser för stortapetserarbi gynnar därför många andra arter och främjar ett funktionellt ekosystem med en god pollinering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=72&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss