Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Restaurering av transportbegränsade vattendrag – en introduktion

Morfologin och egenskaperna i ett vattendrag utvecklas av de processer som uppstår av det strömmande vattnets färd genom landskapet, naturliga flödesförändringar, tillförsel av död ved med mera. Detta i sin tur skapar förutsättningar för olika arters livsmiljöer och utgör grunden för en biologisk mångfald. Samtidigt har mänskliga aktiviteter i ett avrinningsområde direkt eller indirekt påverkan på hydromorfologin. Förståelse för ett vattendrags naturliga processer och hur de, ibland under mycket lång tid, har påverkats av människan är därför av stor vikt vid planering av restaureringsarbeten. Särskilt i vattendrag med hög naturlig dynamik. I bästa fall möjliggör denna dynamik att vattendrag, om de ges tid och plats, återhämtar sig efter fysisk påverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=95&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss