Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dagvatten och åkermark - Tips och råd

Tätorterna växer, vägar byggs och på landsbygden styckas nya hustomter av. Vid byggnation och vid anläggning av vägar bildas hårdgjorda ytor. När det sedan regnar kan vattnet inte infiltrera ned i marken på de hårdgjorda ytorna utan rinner istället iväg till diken. Detta vatten brukar kallas dagvatten och det behöver tas om hand. Ibland leds dagvattnet från samhällen och vägar till jordbruksdiken och ledningar. Om det inte görs på rätt sätt kan det leda till problem med dräneringen på omgivande åkermark, ökat behov av dikesunderhåll och risk för översvämning. Den här skriften är till för att uppmärksamma frågan och vänder sig till dig som är jordbrukare. Här kan du få information kring vad du kan tänka på för att undvika att få problem med diken och dränering på grund av dagvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Mark
  • Rådgivning
  • Samhällsplanering
  • Stöd inom lantbruk och landsbygd
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=23&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss