Uppföljning av naturvårdsbränning i Fjällmossens naturreservat 2019

Den 18:e juni 2019 genomfördes en naturvårdsbränning av ett område väster om Getslottet i Fjällmossens naturreservat. Området ligger på en höjd och är 13 hektar stort och bestod av yngre tall på hällmark omgiven av äldre skog. På grund av en vindkantring blev en stor del av objektet bränt med större träddöd än planerat. Även om målet för dödlighet överskreds påverkade det inte några höga naturvärden. I övriga delar av objektet gick bränningen som planerat och resultatet blev bra. Det blev mycket hög humuskonsumtion i objektet och en framtida tall och lövföryngring är att vänta. Lärdomar från bränningen är att inte bränna i lågtrycksbetonade väderförhållanden eftersom vindkantringar är svåra att förutse och att det också ger oväntade rökbeteenden som kan komma in över tätbebyggda områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljömål
  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2020_2_1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss