Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fördjupad vattenförsörjningsplan - Östergötlands län

Det viktigaste syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa dricksvattenförsörjningen idag och på lång sikt. Det förändrade klimatet skapar nya utmaningar för vattenförsörjningen i länet. En högre temperatur kan orsaka försämrad vattenkvalitet och en längre växtsäsong med minskad grundvattenbildning som konsekvens. Även årsmedeltillrinningen i länets vattendragväntas minska. Samtidigt ökar föroreningsrisken med de kraftiga skyfall som blir allt mer återkommande. Med en minskad tillgång på vatten av bra kvalitet kan det uppstå konkurrens om vattentillgångarna. Det är viktigt att planera för vattenanvändningen i områden under arbetet med fysisk planering, till exempel vid framtagandet av översiktsplaner och detaljplaner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Folkhälsa
  • Miljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2020_18&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss