Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppföljningsrapport av Läderbagge inom projekt Life Coast Benefit i Östergötlands län

En inventering av indikatorarten läderbagge (Osmoderma eremita) har genomförts i sex Natura 2000-områden inom Östergötlands län. Alla har ingått i projektet Life Coast Benefit under åren 2013–2019. Projektet syftar bland annat till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter i kust- och skärgårdslandskapet. Områdena som inventerades valdes ut på grund av att det fanns träd med förutsättningar att hysa arten, det vill säga var ihåliga. Dessutom ligger samtliga områden inom värdetrakter för ädellöv och bedömdes ha god potential för förekomst av läderbagge. Läderbaggen hittades i Natura 2000-området Herrborum som ligger i en stark värdetrakt för ädellöv och där arten har hittats på flera närliggande marker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_20&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss