Storån (Kisasjön -Åsunden) i Kinda - Förslag på restaurering av vattenmiljön och kulturhistorisk utredning

Denna rapport består av två delar. Dels en utredning som ger förslag och exempel på restaureringsåtgärder för att minska den fysiska påverkan på Storåns vattenmiljö. Dels en utredning som utreder den kulturhistoriska miljön vid ån. Syftet med framtagandet av kunskapsunderlagen är att öka kunskapen om Storåns vattenmiljö. Och ge förslag och exempel på restaureringsåtgärder som minskar fysisk påverkan i Storån, vilket är nödvändigt för att långsiktigt värna åns naturvärden samt nå målet god ekologisk status i Eus vattendirektiv. Men även att öka kunskapen kring de vattenanknutna kulturmiljöer som finns vid ån. Rapporten ger ingen sammanvägd bedömning kring lämplig kulturmiljöhänsyn vid eventuella åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Fiske
  • Kulturmiljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_22_2&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss