Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2013 - 2019

Denna rapport redovisar de inventeringar av kustfåglar som Länsstyrelsen genomfört under åren 2013-19 och är en uppföljning av tidigare inventeringsrapporter i Östergötlands skärgård. Dryga 40 år har nu gått sedan den första rapporten från 1978. Efter den finns mer omfattande rapporter från åren 1981, 1997 samt 2007-2010. Syftet med inventeringarna är dels att vara en del i miljöövervakningen av kust och hav och dels att tjäna som underlag inför revidering av fågelskyddsområden. Den ska också tjäna som aktuellt underlag vid regional och kommunal naturvårdsplanering samt vid miljökonsekvensutredningar. Under 2013 till 2019 har Länsstyrelsen genomfört: 1.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djurskydd
  • Kunskap
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur
  • Skärgård
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019_16&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss