Kartläggning av utbredningsområdet för större grysnäcka (Vertigo moulinsiana) i Skåne 2014

Denna rapport sammanfattar utbredningsområdet hos Vertigo moulinsiana i Sverige, efter eftersök 2014 av eventuella okända förekomster. Rapporten ger underlag för bedömning av behov av framtida uppföljning och behov av formellt skydd av områden för arten. Vertigo moulinsiana är en landsnäcka som endast förekommer i Europa och arten har särskilt skydd genom EU:s art och habitatdirektiv. Fram till 2007 var V. moulinsiana bara känd från en nutida förekomstlokal i Sverige, vid Yddingesjön i Skåne. Inventeringar under 2007 och 2008 visade dock på ytterligare minst 6-7 förekomstlokaler spridda kring den kända lokalen, som mest på mer än 10 km avstånd från denna. De nya fynden medförde en ändring av hotkategori i 2010 års rödlista, från kategori EN (starkt hotad) till kategori VU (sårbar).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019__7&context=27