Biogeografisk uppföljning av grynsnäckor, startinventering med etablering av uppföljningsstationer i Sverige 2013-2018

Denna rapport sammanfattar läget i den biogeografiska uppföljningen av grynsnäckor i Sverige Ett arbete som Länsstyrelsen Östergötland samordnar på uppdrag av Naturvårdsverket. Uppföljningsarterna ingår i EU:s Art- och habitat-direktiv, bilaga 2, och deras bevarandestatus ska rapporteras till EU vart sjätte år. Efter fältinventeringar 2013-2018 är startdrevet i uppföljningen fullbordad och referensvärden för uppföljningsarterna finns att utgå från vid utvärdering av framtida uppföljningsomdrev.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Hotade arter
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=E_2019__8&context=27