Förvaltningsplan för klövviltstammarna i Östergötland

Förvaltningsplanen ska utgöra riktlinjer för länets älgförvaltningsområden vid deras förvaltning av klövviltpopulationerna och för viltförvaltningsdelegationen i frågor som rör klövviltstammarna i Östergötland. Klövviltet i Östergötland utgörs främst av älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin. Det förekommer även mufflon på enstaka platser. Förvaltningsplanen beslutades 2013 av viltförvaltningsdelegationen och har reviderats 2014 och 2017. För vildsvin finns separat förvaltningsplan som antogs av viltförvaltningsdelegationen 2011-09-15.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__8&context=27