Biogeografisk uppföljning av kärrtrollsländor och dykarskalbaggar

Naturvårdsverket driver så kallad biogeografisk uppföljning för att samla in data om populationsstorlek, utbredning och status för de arter som ingår i EUs habitatdirektiv. Länsstyrelsen Östergötland samordnar biogeografisk uppföljning för ”Trollsländor och dykarskalbaggar”. Denna rapport syftar till att fungera som underlag för biogeografisk uppföljning av fem arter: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis, citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis, bredkantad dykare Dytiscus latissimus och bred paljettdykare Graphoderus bilineatus. Rapporten redovisar följande förstudier: • Analys av arternas habitatval. • Utformning och dimensionering av stickprov. • Genomgång och utvärdering av inventeringsmetoder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_12&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss