Populationsbedömning av stortapetserarbi 2015

Rapporten presenterar en inventering av den rödlistade arten stortapetserarbi (Megachile lagopoda) under 2015. Vid inventeringen utfördes s.k. märkning-återfångst för att kunna uppskatta artens populationsstorlek. Det är första gången denna metod används för stortapetserarbi i Sverige. 12 lokaler besöktes 2-5 gånger och alla påträffade bin märktes med tuschpenna. Arten observerades på 9 lokaler och totalt 100 honor och 67 hanar påträffades. En jämförelse och samanalys av tidigare års inventeringar visade att den östgötska populationen av stortapetserarbi på alla lokaler med känd förekomst (N=14) omfattar upp till 350 individer. Om man antar att det också finns lika många ännu oupptäckta lokaler för arten i länet blir den totala uppskattade populationen i Östergötland 750 individer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__10&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss