Uppföljning av fåglar i LIFE to Ad(d)mire 2014-2015

För att få en bild av fågelfaunans eventuella förändring efter restaureringsarbetet, genomfördes fågelinventeringar under vårarna 2014 och 2015. Inventeringarna var främst riktade mot de arter som finns upptagna i bilaga 1 till Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar och som är knutna till våtmarkshabitat. En målsättning för restaureringsarbetet är att höja myrarnas kvalitéer för fågelarter knutna till olika typer av myrhabitat. Någon tydlig förändring går inte att se för typiska våtmarksfåglar generellt, orren har ökat något i några restaurerade områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__18&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss