Bättre koll ger energisnåla tjänsteresor

Många offentliga organisationer arbetar ambitiöst med energieffektivisering. Åtgärderna kan hindras av att transporterna är svåra att följa upp. Det saknas ofta rutiner för att följa upp körsträckor och bränsleanvändning – och därmed klimatpåverkan och kostnader. Under 2012-2013 har Länsstyrelsen Östergötland drivit projektet INEKT (Infor-mationshantering och energieffektivisering av kommuners och landstings transporter) med stöd av Energimyndigheten. Landstinget i Östergötland samt 8 kommuner har deltagit. Här presenteras projektets arbete och resultat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss