Pilotmusselodlingar i Östergötlands skärgård

Övergödning är det största miljöproblemet i Östergötlands skärgård och det krävs många insatser för att minska mängden näringsämnen i kustvattnet. Blåmusslor livnär sig på att filtrera bort plankton och andra små partiklar ur omgivande vatten. När man skördar musslorna tar man samtidigt bort de näringsämnen som musslan tagit upp. Länsstyrelsen genomförde under åren 2009 - 2011 musselodlingar i pilotskala. Syftet var att utreda miljönyttan med musselodlingar samt att finna lämpliga placeringar och metoder för storskaliga musselodlingar i Östergötlands skärgård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_8&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss