Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östergötlands eklandskap i den fysiska planeringen - En vägledning

Östergötland är ett ekrikt län. Här finns Sveriges och Europas största koncentration av grova och gamla ekar. I länet finns 16 landskapsavsnitt som har så höga natur- kultur och rekreationsvärden att de är av nationellt och internationellt hög klass. En utmaning idag är att stora delar av dessa ekområden växer igen eftersom de saknar skötsel och att ekmiljöerna är mindre och mer utspridda än de varit. Detta försvårar bland annat den långsiktiga ekologiska funktionaliteten i landskapet. Viktiga aspekter för att eklandskapets kvaliteter ska kunna utvecklas i framtiden är att mängden ekbevuxna marker inte minskar och att lämplig skötsel såsom exempelvis bete återupptas i igenvuxna miljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_16&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss